Γίνε η απόλυτη Expert με το Craft Master app!

Γίνε η απόλυτη Expert με το Craft Master app!

Το Craft Master app, είναι μία online εφαρμογή για Android και IOS, που επιτρέπει στους μαθητές της Ακαδημίας Phibrows να αλληλεπιδρούν με την υπεύθυνη Master – Δασκάλα για χρονικό διάστημα των 6 μηνών που διαρκεί η εκπαίδευση.

Η εφαρμογή έχει 12 διαφορετικά επίπεδα – εξετάσεις με διαλέξεις, με οπτικοακουστικό υλικό και εκατοντάδες φωτογραφίες, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να μάθουν ότι χρειάζεται να ξέρουν για την τεχνική Microblading.

Οι μαθητές πρέπει να περάσουν κάθε επίπεδο – εξέταση, βήμα-βήμα ώστε να αποκτήσουν την επίσημη πιστοποίηση από την Ακαδημία και να ονομαστούν Phibrows Artists!